lørdag 5. september 2009

Som dere vet reist jeg til Russland og ble operert 09.07.09 og en liten inn førin på hva DS er....
Hva er BPD/Duodenal Switch?

Duodenal Switch er en kombinasjon av to typer operasjoner, utviklet i løpet av de siste 45 årene, for å behandle overvekt. En del av operasjonen går ut på å redusere størrelsen på magesekken slik at pasienten vil spise mindre. I den andre delen av operasjonen fjerner man en del av tynntarmen, slik at den får større evne til å absorbere mat. Det er altså en type blandet operasjon, men ingen av prosedyrene kan betegnes som ekstreme. De er utviklet på denne måten for å minske uønskede bivirkninger.FORDØYELSESSYSTEMETS ANATOMI
Fra toppen vil jeg forklare fordøyelsessystemets anatomi, for å forstå hvordan operasjonen vil fungere.
Munnen: “Matinngang”, tenner og tunge tygger maten og forflytter den bakover til svelget. Enzymet amylase (spytt) starter fordøyelsen av stivelse og sukker (karbohydrater)
Spiserør: Fører maten ned til magen. Har ingen fordøyelsesfunksjon.
Magen: “Matbeholder” som blander ut maten med spytt og magesyre. Ingen oppsugingsfunksjon!

Pylorus: Ventilen som kontrollerer tømming av magesekken. Den forebygger dumping syndromet.

Tynntarmen: Denne “slangen”, 5 meter (15-30 fot) lang, ligger mellom pylorus og tykktarmen (colon). 95% av fordøyelsen skjer her, og er derfor den viktigste delen av fordøyelsessystemet. Den består av 3 deler:
Tolvfingertarmen: 2 fot lang (60cm). Galle fra lever og enzymer fra bukspyttkjertelen (fordøyelses”safter”) tilføres i denne delen.

Ø Jejunum: Midtdelen av tynntarmen.

Ø Ileum: Nederste delen av tynntarmen.

Jejunum og ileum er der hvor karbohydrater, proteiner og fett tas opp i kroppen (absorberes), sammen med vitaminer og mineraler. Jern og kalsium absorberes også i tolvfingertarmen.

Tykktarmen: Starter der tynntarmen slutter. Tykktarmens hovedfunksjon er å absorbere vann og holde på avføringen. Næringsstoffer tas ikke opp her. Blindtarmen sitter i begynnelsen av tykktarmen.

Lever: Næringsstoffer tas opp fra tynntarmen og føres opp til leveren via “transportårer” Utsondring av galle er nødvendig for fettforbrenningen.

Bukspyttkjertelen: Utsondring av nødvendige enzymer for fordøyelse av karbohydrater, proteiner og fett.

HVORDAN FORDØYELSEN FUNGERER
Fordøyelsen starter i munnen med spytt “amylase”. Maten føres ned til magesekken hvor den lagres og blandes med magesyre. Nedbrytingen starter her. Tømming av magesekken reguleres av pylorus. Fordøyelsen og opptak av næringsstoffer skjer i tynntarmen, hvor maten bearbeides med galle fra leveren og enzymer fra bukspyttkjertelen.

HVORDAN BPD/DS MEDVIRKER
I. Vertical Subtotal Gastrectomy: Den restriktive delen:

Magesekken er “transected” som den store krumningen. Kirurgen lar den innerste delen av magesekken være igjen, med en kapasitet på 60-120cc (2-4 unser). Pylorus, ventilen som regulerer tømming av magesekken, bevares. Magesekken vil meget mulig dobble sin størrelse etter en tid. Man benytter ikke ringer eller bånd for å innsnevre magesekken.

For å kutte magesekken, benyttes kirurgisk lineære stifter. Dette er instrumenter som stifter og skjærer tarmen samtidig. Stiftene gjør operasjonen trygg, slik at blødninger og lekkasje forebygges!

Tolvfingertarmen kuttes ved en lengde på 1 tomme (2,5cm), målt fra pylorus med lineær stift.

II. Tolvfingertarm skifte: Den malabsoptive delen.

Identifisering av cecum og fjerning av blindtarm. Start fra enden av ileum, hvor tynntarm og tykktarm møtes. Kuttes på midten (8 til 9 fot = 250cm) med stiften (krampe).

Den frie enden av ileum festes med stifter til den korte gjenværende tolvfingertarmen, 2.5cm etter Pylorous. Denne delen kalles nå for nærings- eller fordøyelsesdelen.

Det er her uttrykket “skifte”(switch) oppstår; da ileum skiftes ut med tolvfingertarmen, rett etter magesekken.

III. Galle/bukspyttkjertel avledning: Den malabsoptive delen; fortsettelse:

Den gjenværende delen av tolvfingertarmen og nærmeste delen av tynntarmen, kalt galle-/bukspyttkjertel del, er festet i ileum to og en halv fot (75cm) fra den ileocecale ventilen. Den siste delen av den “nye lille tynntarmen” kalles for den vanlige delen.

Nærings- og fordøyelsesdelen har den egenskapen at den fordøyer sukker og proteiner, mens selve “hoved-”fordøyelsen skjer hovedsakelig i den vanlige delen, hvor bukspytt- og fordøyelsesenzymer og galle blandes inn i maten. Denne delen av tarmen er nå for kort til å absorbere alt inntatt fett..

Fordeler med denne type operasjon: Den lille magen begrenser inntak av mat, da pasienten raskt vil føle seg mett. Det er ingen innskrenkende bånd, fremmedlegemer, som fører til at du lett kaster opp. Ikke en tomme av tynntarmen fjernes, så denne delen av operasjonen kan reverseres. Den delen av operasjonen som vedrører innskrenkning av magesekken derimot, kan ikke reverseres, men etter en tid vil magesekkens størrelse øke nok til å tillate et normalt inntak av mat, uten å gi alvorlige konsekvenser på lang sikt. Galle- og bukspytt reabsorberes og forsvinner ikke ut av kroppen. Operasjonen fungerer ved å kombinere den restriktive og malabsorbtive delen. Hver metode, kan for seg selv ikke føre til vekttap. Men, man kan ikke spise så mye som før og en del av maten vil ikke bli absorbert. Man kan ikke forbli tykk.

Den opererte pasienten vil absorbere færre kalorier enn han/hun behøver. Kroppen vil forbruke akkumulert (lagret) fett for å kompensere for få kalorier. Vekttapet vil starte. Lagret fett forbrennes og biproduktene, hovedaklig kolestrol, fjernes fra kroppen ved hjelp av lever og galle. Ved raskt vekttap er det stor fare for at gallestener vil dannes i galleblæren. Av den grunn vil kirurgen fjerne galleblæren under operasjonen; ellers vil pasienten mest sannsynlig få gallestenanfall og komplikasjoner, som vil kreve at galleblæren allikevel må fjernes på et senere tidspunkt. En profilactic cholecystectomy (fjerning av galleblære for å forhindre gallestener) forhindrer at dette skjer.

Fullt navn på operasjonen er "Vertical Subtotal Gastrectomy/Bilio-Pancreatic Diversion/ Duodeno-ileal Switch". (“Vertical total Gastrectomy/Galle, bukspytt utskillelse/Tolvfingertarm skifte) Kortformen er BPD/Duodenal Switch (BPD/Tolvfingertarm skifte, og den korteste formen er BPD/DS eller bare DS = Duodenal Switch (Tolvfingertarm skifte).

Galleblæren fjernes vanligvis.
Blindtarmen fjernes vanligvis.

VIKTIGE TREKK VED D.S.

Magesekken vil bli liten, 2-4 unser, (60-120cc) i størrelse, som et lite glass juice (form og størrelse som en liten banen); den vil sakte bli større, slik at du kan spise et lite, normalt måltid. Ingen store måltider. Segmentet vedrørende magesekken kan ikke reverseres, men har liten klinisk betydning.

Redusert hyppighet av marginale sår. Sår oppstår når tynntarmen “kobles til” magesekken ved hjelp av “gastric bypass” (mageomlegging).

Ingen “dumping syndrom”: Denne komplikasjonen forårsakes av at mat og drikke med høyt sukkerinnhold absorberes både i tynntarmen, og i “gastric bypass”. Dette vil forårsake svimmelhet, svetting og lignende ubehag, slik at pasienten velger i størst mulig grad å unngå inntak av sukker .

Pylorus: Blir ikke fjernet eller omlagt. Den fortsetter sin funksjon på normal måte, kontrollerer tømming av magesekken og forebygger dumping syndromet som oppstår ved Gastric Bypass. Dette tillater også komplett og effektiv reversering av inngrepet på tynntarmen tilbake til normalt, dersom nødvendig.

Nærings- og fordøyelsesdelen; Dette er den distale tynntarmen, nå koblet til tolvfingertarmen.
Den fordøyer hovedsakelig sukker og noen proteiner og ender opp i den vanlige/normale kanalen.

Galle-/bukspytt del; Dette er den første delen av den normale tynntarmen, som nå ikke lenger er i kontakt med mat. Dens funksjon er å reabsorbere galle, salter og vann, som før operasjonen.

Den vanlige kanalen: Dette er den siste delen av tynntarmen. Dette er den eneste delen som nå absorberer FETT. Men den gjenstående lengden er ikke nok. Det er liten mengde fett, kolestrol og triglyserider som absorberes. De fett-oppløselige vitaminene- A, D, E og K kan også bli utilstrekkelig absorbert. Pasienter anbefales å ta supplement for disse resten av livet.

ÅPEN ELLER LAPAROSCOPIC? (KIKKHULL)
Operasjonen kan utføres på begge måter.

Den åpne operasjonen gjøres ved et tverrgående snitt over navlen (rett ovenfor navlen). Den tar fra 64 minutter til 2 timer, inkludert standard lever biopsi, fjerning av galleblære (cholecystectomy), fjerning av blindtarm, fjerning av en del av magesekken (vertikalt, etterlater et mage-”rør”) og en bukspytt-/galle avledning. Utskrivelse av lokale pasienter tredje dag.

Laparoscopic (kikkhull) Duodenal Switch (LAP/DS) (tolvfingertarm skifte) er en avansert og kompleks laparoscopisk prosedyre. Operasjonen tar omtrent 3 timer og de samme trinn følges som for den åpne operasjonen, men galleblæren fjernes kun dersom den inneholder stener. Blindtarmen fjernes ikke.

Du kan være helt trygg under den åpne operasjonen. Kirurgene bestreber seg på å gjøre LAP/DS like trygg som den åpne operasjonen.

Ingen kommentarer: